Maharišijeva tehnika Transcendentalne Meditacije

Mahariši Maheš Jogi je bio prepoznat kao vodeći naučnik u području svesti i najveći učitelj našeg doba.

Maharišijeva tehnika Transcendentalne Meditacije je opsežno proučavan program samorazvoja sa najrasprostranjenijom praksom na svetu. Tokom proteklih 51 godinu Mahariši je osnovao svetsku organizaciju sa centrima u 108 država. Objavljene su stotine knjiga o Maharišijevim učenjima, i prevedene su na mnoge jezike. Pročitajte više o Maharišiju Maheš Jogiju

Fondacija za Mahariši AjurVedu

Fondacija za Mahariši AjurVedu, inspiraisana Mahariši Maheš Jogijem, krovna je organizacija za Transcendentalnu Meditaciju u Srbiji. Fondacija akredituje druge organizacije, udruženja, državne i private institucije za podučavanje tečajava zasnovanih na učenju Mahariši Maheš Jogija

Preduzmite
prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

 

Mahariši Maheš Jogi:

"Sreća je svakome cilj. Da bismo je dosegnuli, ono što je potrebno učiniti je krenuti unutar sebe i, uz pomoć Transcendentalne Meditacije, pustiti um da se uzdigne do nivoa savršene sreće i blaženstva."