Maharishi Mahesh Yogi

Mahariši Maheš Jogi

Šta je Transcendentalna Meditacija?

Transcendentalna Meditacija je najčistiji, najjednostavniji i najefikasniji oblik meditacije poznat u svetu.

To je čista tehnika transcendiranja – smirivanja do najjednostavnijeg, najmoćnijeg stanja svesnosti – bez primese bilo kakve kontrole uma ili misaonog procesa.

Transcendentalna Meditacija omogućava vašem umu da se smiri iznutra i stigne iza misli, do najtišeg, mirnog nivoa svesti – vašeg unutrašnjeg Sopstva.
Meditativne tehnike

Kako deluje Transcendentalna Meditacija?

Transcendentalna Meditacija dopušta umu da jednostavno,prirodno i bez napora pređe granice mišljenja i da doživi stanje odmorne, budne svesti. Ovo duboko i odmorno iskustvo transcendiranja podmlađuje um i telo, vodeći ka širokom spektru dobrobiti u svakodnevnom životu.
Kako to funkcioniše

How Transcendental Meditation is different 

Transcendental Meditation is unique. It is fundamentally different from other systems of meditation and relaxation. A recent study on brain activity during meditation, published in the journal Consciousness and Cognition identifies three fundamental categories of meditation: focused attention, open monitoring or mindfulness, and automatic self-transcending - a new category introduced by the authors to describe Transcendental Meditation.

Brain Coherence demostration

Mozak Usklađenost Tokom TM - demonstracija Dr A Arenander (2 min)

Preduzmite
prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

 

John Hagelin PhD, Quantum Physicist

John Hagelin PhD 
Quantum Physicist

"Transcendental Meditation is the most widely researched form of meditation, its benefits for mind, body and emotions verified by hundreds of peer-reviewed studies."

"Transcendentalna Meditacija je taj jednostavni postupak koji oživljava najosnovniji nivo života i tako uzdiže svakog pojedinca i svako društvo do njihovog punog dostojanstva."

Maharishi Mahesh Yogi.