Društvene koristi od Transcendentalne Meditacije 

Stvaranje svetskog mira nije ono što ljudi navode kao glavni razlog zbog kojeg žele da nauče da meditiraju. Pa ipak, to je bio Maharišijev cilj kada je svetu 1958. predstavio Transcendentalnu Meditaciju.

 

Mahariši je naglasio da je lični mir osnovna jedinica svetskog mira, koristeći pri tom sledeću analogiju - kao što ne može postojati zelena šuma bez zelenih stabala, tako ne može biti ni mirnog sveta bez mirnih pojedinaca. Iako postoji mnogo iskrenih pojedinaca posvećenih idealu mira, uspostavljanje mira traži više od jednostavnog usvajanja psihološkog verovanja u mir. To se može postići samo kroz transformaciju na najdubljem nivou ljudskog uma, kao i kroz odgovarajuću promenu u fiziologiji. Mahariši je objasnio da, kada su um i telo duboko u miru, onda i misao, govor i delovanje spontano zrače uticaj harmonije u okruženje.

video: Peace from the Quantum Level

Mir sa kvantnog nivoa
(5 min) Dr Džon Hegelin,
Kvantni fizičar

Moć kolektivne svesti

Obimna istraživanja objavljena u vodećim naučnim časopisima, pokazuju da moćni efekti Transcendentalne Meditacije u smanjivanju individualnog stresa imaju umirujući efekat koji se preliva na stanovništvo u okruženju. Kada pojedinci praktikuju Tanscendentalnu Meditaciju i njene napredne tehnike u grupama, istraživanje je pokazalo dramatično i trenutno smanjenje društvenog stresa, kriminala, nasilja i sukoba – i povećanje koherencije, pozitivnosti i mira u čitavom društvu. Jedinstvena delotvornost ovog pristupa u prevenciji društvenog nasilja, terorizma i rata do sada je potvrđena u preko 50 mirovne intervencije širom sveta i 23 naučne studije. Ova istraživanja su pažljivo proučili nezavisni naučnici, i prihvaćena su za objavljivanje u vrhunskim akademskim časopisima.

Sloboda iza rešetaka - TM u zatvorima
(5 min)

Preduzmite
prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

 

Hju Dikson, Ph.D.
Profesor Ekonomije, Cardiff Business School

"Pratio sam razvoj istraživanja o Maharišijevom Efektu tokom poslednjih dvadeset godina. Sada postoji snažan i koherentan skup dokaza koji pokazuju da ovaj pristup donosi jednostavno i ekonomično rešenje za mnoge društvene probleme sa kojima se danas suočavamo. Ovo istraživanje i njegovi zaključci su tako jaki, da to zahteva akciju od strane onih odgovornih za politiku koju sprovode vlade. "

Ugandan school introduces TM

Škola u Ugandi uvodi Transcendentalnu Meditaciju.

(1:33)