Maharishi Mahesh Yogi
Mahariši Maheš Jogi

Mahariši Maheš Jogi

Znanje o Transcendentalnoj Meditaciji je danas dostupno širom sveta zahvaljujući Maharišiju Maheš Jogiju.

Mahariši je tehniku primio od svog učitelja sa kojim je učio mnogo godina pre nego što je 1957. inaugurisao međunarodnu organizaciju da bi proširio znanje o Transcendentalnoj Meditacijie na svetskom nivou. Mahariši je posetio Srbiju 1983 godine.

6 miliona ljudi je naučilo Transcendentalnu Meditaciju

Tokom poslednjih 60 godina, zahvaljujući Maharišijevim pregnućima, više od 6 miliona ljudi je naučilo Transcendentalnu Meditaciju. Školovano je preko 40 000 učitelja Transcendentalne Meditacije i otvoreno je hiljade centara za obuku širom sveta. Osnovano je stotine Maharišijevih škola, koledža i univerziteta, a program Transcendentalne Meditacije uveden je u privatna preduzeća, privatne i državne škole, univerzitete, zatvore, vojne i druge javne institucije.

Život u skladu sa Prirodnom zakonom

Zašto sam napustio Himalaje - Mahariši(5 min)

Mahariši je, takođe, potpuno obnovio hiljadama godina staru i razbacanu Vedsku književnost, istinski značaj njene teorije i prakse i organizovaoi je u obliku celovite i sistematične nauke o svesti.

Maharišijevi praktični programi tiho uspostavljaju život u skladu sa Prirodnim zakonom i menjaju pravac vremena u korist mira i sreće za čitavo čovečanstvo.

Preduzmite
prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

 

Dejvid Linč, reditelj i osnivač Dejvid Linč Fondacije za Obrazovanje Zasnovano na Svesnosti i za Svetski Mir:

"Uranjam u sebe pomoću Transcendentalne Meditacije već više od 40 godina. Promenila mi je život i moj svet."

Lov na veliku ribu: meditacija, svest i kreativnost" sadrži fascinantne refleksije u formi naracije, jednog od najvećih režisera našeg vremena, o ključnim kvalitetama kreativnosti i ličnom iskustvu o tome kako ih tehnika Transcendentalne Meditacije sistemski razvija.