Pronađite odmah svog učitelja Transcendentalne Meditacije

Mahariši Maheš Jogi

Mahariši Maheš Jogi je naširoko poznat kao osnivač Transcendentalne Meditacije - i učinio je ovu tehniku dostupnom u današnjem svetu.
Inspirisan od strane svog učitelja, Mahariši je počeo svoja predavanja i podučavanje širom sveta 1957, a Srbiju (Beograd) je posetio 1983. Obučio je učitelje u gotovo svim zemljama, što je dovelo do osnivanja neprofitnih obrazovnih organizacija, kako bi se podučavanje Transcendentalne Meditacije nastavilo svuda u svetu...

P: Šta je Transcendentalna Meditacija?

Mahariši: Transcendentalna Meditacija je jednostavan, prirodan program za um, spontan, nenaporan hod uma do njegove sopstvene neograničene suštine. Kroz Transcendentalnu Meditaciju, um razvija svoj potencijal za neograničenu svesnost, transcendentalnu svesnost, svest jedinstva - živahno polje sveukupnog potencijala, gde je svaka mogućnost prirodno dostupna svesnom umu. Svesni um postaje svestan svog vlastitog neograničenog dostojanstva, svoje neogranične suštine, beskonačnog potencijala. Transcendentalna Meditacija pruža način svesnom umu da dosegne celokupan opseg svog postojanja - aktivan i tih, tačku i beskonačnost. Ona nije sklop verovanja, filozofija, životni stil ili religija. Ona je iskustvo, mentalna tehnika koju osoba praktikuje svakog dana petnaest do dvadeset minuta.

P: Koje su dobrobiti TM tehnike?

Mahariši: Naučni eksperimenti sa ljudima koji praktikuju Transcendentalnu Meditaciju ukazuju da ona ima tendenciju da dovodi do normalizacije u svim područjima života. Ona redukuje stres, poboljšava zdravlje, obogaćuje mentalno funkcionisanje, jača međuljudske veze i povećava produktivnost posla, kao i zadovoljstvo poslom.

P: Zašto je potrebno da se uči, ako je tako prirodna?

Mahariši:Uz pomoć podučavanja, ono što se dešava jeste da um, u svom aktivnom stanju, uči da doživi svoja manje aktivna stanja, da doživi svoja progresivno smanjena aktivna stanja, dok na kraju ne spozna stanje transcendentalne svesti. Ali, da bi ovo naučili, moramo se setiti da je umu toliko dugo bilo dopušteno da luta naokolo u području znanja ili moći ili traganja za srećom, i zato se mora podučiti kako da ponovo spozna samog sebe. Zato podučavanje postaje potrebno.

P: Šta je prosvetljenje?

Mahariši: Prosvetljenje je normalno, prirodno stanje zdravlja za telo i um. Ono rezultira iz punog razvoja svesti i zavisi od savršenog i harmoničnog funkcionisanja svakog dela tela i nervnog sistema. Kada osoba koristi pun potencijal uma i tela na ovaj način, svaka misao i akcija su spontano ispravni i životno-podržavajući. To je život oslobođen patnje, život koji se živi u svom punom statusu i značaju. Cilj tehnike Transcendentalna Meditacije je stanje prosvetljanja. Ovo znači da doživljavamo tu unutrašnju mirnoću, to tiho stanje najmanje pobuđenosti, čak i kada smo dinamično aktivni.

Utvrdi život u skladu sa Prirodnim zakonom

Mahariši je sarađivao sa istraživačima i edukatorima da bi integrisao večnu, bezvremenu mudrost o ljudskom razvoju sa savremenom naukom. Praktične dobrobiti Transcendentalne Meditacije su univerzalne - ljudi svih kultura i načina života mogu da uživaju u njima, i tako podržavaju rast sreće i mira za sve.

Preduzmite prvi korak 
Dođite na uvodno predavanje

Prvi korak je posetiti besplatno uvodno predavanje ili "Info sesiju".
Predstaviće vam je sertifikovani učitelj Transcendentalne Meditacije i najčešće, traje oko 1 sat. Otkrićete:

  • Zašto je TM tako efikasna za stres i anksioznost
  • Zašto svako može da praktikuje TM
  • Koje su dobrobiti koje stvarno možete da očekujete
  • Kako funkcioniše - proces transcendiranja
  • Kako se TM razlikuje od drugih meditacija
  • Šta se dešava tokom TM-a

Nakon predavanja, imaćete priliku da se u četiri oka vidite sa učiteljem i razgovarate o temama od ličnog interesovanja.

Predavanje je preduslov pohađanja tečaja instrukcije u TM, ali ne postoji obaveza da se nauči. Predavanje je otvoreno za svakog, čak i ako je Vaša znatiželja sasvim mala.