Transcendentalnu Meditaciju je svetu doneo Mahariši Maheš Jogi pre 50 godina i naučilo ju je šest miliona ljudi.

Otkrijte dobrobiti Transcendentalne Meditacije

Transcendentalna Meditacija razvija pun potencijal života. Obimna naučna istraživanja su pronašla da smanjuje stres i anksioznost, što rezultira u većem unutrašnjem miru, kreativnosti, zdravlju, uspehu i sreći.

Transcendentalna Meditacija

Transcendentalna Meditacija je najčistiji, najjednostavniji i najdelotvorniji oblik meditacije poznat u svetu. Ona predstavlja čistu tehniku transcendiranja – smirivanje u najjednostavnije, najmoćnije stanje svesti – nezamagljeno bilo kakvom kontrolm uma ili misaonim procesom. Transcendentalna Meditacija Transcendentalna Meditacija

Kako naučiti

Transcendentalnu Meditaciju (TM) podučavaju lično samo sertifikovani učitelji. Praktikuje se dva puta dnevno pod 20 minuta, udobno sedeći zatvorenih očiju. Naučite Transcendentalnu Meditaciju

Preduzmite prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

Ili pozovite 060 75 00 722

Sertifikovani učitelji u viš od 100 zemalja

Lokator centra

Dejvid Linč - Promena počinje iznutra

TM povećava uspeh u obrazovanju

Nova studija