Pronađite odmah svog učitelja Transcendentalne Meditacije

Politika privatnosti

Savez za Transcendentalnu Meditaciju Srbije je posvećen zaštiti i poštovanju vaše privatnosti u vezi sa korišćenjem našeg vebsajta, rs.tm.org ("vebsajt"), i vaše zainteresovanosti za Transcendentalnu Meditaciju ("TM"). Ova politika privatnosti ("politika privatnosti") i svi drugi dokumenti koji se ovde pominju predstavljaju osnovu na osnovu koje če svaka lična informacija koju dobijemo od vas, ili koju nam vi pošaljete, u vezi sa ovim vebsajtom ili TM-om biti obrađena. Molimo vas da pažljivo pročitate tekst koji sledi kako biste razumeli našu praksu u pogledu vaše lične informacije, kao i kako se vaše lična informacija prikuplja, koristi ili obrađuje.

1. INFORMACIJE KOJE MOŽEMO DOBITI OD VAS

Mi možemo prikupiti i obraditi sledeće informacije od vas:

Lične informacije date na osnovu upitnika ili rezervacije događaja, kao što su registracija za informativna predavanja, uključujući, na primer, vaše ime, e-mejl adresu, telefon i prirodu vašeg interesovanja.

Informacije o vašem korišćenju našeg vebsajta i informacije prikupljenje tehnologijama praćenja istorije pretrage, kako je dole opisana, koja vas može identifikovati kao pojedinca ili može omogućiti online ili offline kontakt sa vama, kao pojedincem.

Informacije dobijene tehnologijama praćenja istorije pretrage, kako je detaljno opisano u sekciji 4.

2. POVERLJIVOST I BEZBEDNOST

Bezbednost vaših ličnih informacije je za nas važna. Poštujemo sledeće opšte prihvaćene standarde da bismo zaštitili informaciju koju ste nam poverili, kako tokom samog prenosae, tako i kada se primi. Ne dajem vaše lične informacije bilo kojoj trećoj strani.

3. ELEKTRONSKE NOVOSTI ILI DRUGE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Ako se prijavite da od nas primate e-mejl novosti ili promotivne materijale, koristićemo ovu ifnormaciju da bismo vam pružili onu vrstu komunikacije koju ste zuhtevali.

Ako nas informišete da želite da otkašete e-mail novosti ili promotivne materijale, tako što ćete selektovati "Odjavi" na dnu takve komunikacije ili tako što ćete nam poslati e-mail na adresu help.rs@tm.org, mi ćemo vas skloniti sa mejling liste.

Ako nam dostavite vaš telefonski broj kroz sistem za rezervaciju informativnog predavanja, moguće je da će vam se poslati poruka-podsetnik koja ukazuje na datum i vreme informativnog predavanja.

4. TRACKING TECHNOLOGIES

Savez za Transcendentalnu Meditaciju Srbije i naši partneri analitičari, koriste tehnologije kao što su "kolačići", "veb-tačkice", "tagovi" i "skripte" da bi omogućili praćenje poseta našem vebsajtu i mehanizama na koji ste način došli do njega, bilo kroz internet pretragu ili kao odgovor na našu reklamu kroz treća lica, kao što su provajderi Fejsbuk i Gugl. Naši treći partneri mogu da koriste tehnologije kao što su kolačići da bi dobili informacije o vašim aktivnostima u okviru našeg vebsajta, kako bi vam onda poslali odgovarajući reklama, kao što je npr. retargetiranje reklama. Mi trenutno ne reagujemo na opciju "do-not-track signals". Za više informacija o reklamama zasnovanim na intresovanjima, uključujući kako odabrati opciju "opt-out" vaše informacije dobijene na osnovu pretrage, a koja se koristi u svrhe ponašanja povezanih sa ponašanjem, molim vas da posetite www.aboutads.info/choices. Molimo vas da uzmete u obzir da vas ovo ne isključuje od toga da primate reklame. Možete da nastavite da primate generičke reklame platformama ovih trećih strana. Takođe, možete izaberete opciju "opt out" za primanje reklama na većem broju uređaja, prilagođavanjem vaših preferencijala u vezi sa reklamom (ad preferences) na vašem Gugl računu.

Vebsajt koristi kod Gugl analitksa da bi prikupio statističke informacije. Gugl analitiks postavlja kolačiće da bi nam pomogao da precizo procenimo broj posetilaca vebsajtu i opseg korišćenja našeg vebsajta. Ovo se radi da bi se osiguralo da je vebsajt dostupan kad god to želite i da bude brz. Za više informacija o tome kako Gugl analitiks obrađuje ove informacije, posetite www.google.com/analytics.

5. GDE POHRANJUJEMO VAŠE LIČNE INFORMACIJE

Sve informacije koje nam pružite preko vebsajta pohranjuje se na našim bezbednim serverima u SAD, UK i Australiji. Svako platna transakcija će biti šifrovana korišćenjem SSL tehnologije; sve informacije o plaćanju su pohranjene u našem platnom procesoru i nikada se ne pohranjuju na serveru Saveza za Transcendentalnu Meditaciju Srbije. Gde god da smo vam dali loziniku (ili ste je vi sami izabrali), koja vam omogućuje pristup određenim delovima vebsajta, vi ste odgovorni da ovu lozinku čuvate poverljivo. Molimo vas da vašu lozniku ni sa kim, i sugerišemo vam da često menjate svoju lozinku.

Nažalost, prenos informacija preko interneta nije potpuno bezbedan. Iako činimo najbolje što možemo da bismo zaštitili vašu ličnu informaciju, ne možemo da garantujemo bezbezdnost vaših informacija koje prenosite do našeg vebsajta; svaki prenos informacija je na vaš vlastiti rizik. Jednom kada smo primili vašu informaciju, striktno ćemo koristiti postupke i bezbednosna sredstva da pokušamo da sprečimo neautorizovani pristup.

6. PRISTUP I BRISANJE LIČNIH INFORMACIJA

Možete pristupiti vašim ličnim informacijama u bilo koje vreme slanjem e-mail na podrska.rs@tm.org.

Da biste zatražili brisanje vaših ličnih podataka koje imamo na fajlu, molimo vas da nam pošaljete e-mail na podrska.rs@tm.org.

Odgovorićemo na vaš zahtev u razumnom roku.

7. KAKO SE KORISTE INFORMACIJE

Mi koristimo informacije o vama na sledeći način:

Da bi sadržaj koji pruža naš vebsajt bio predstavljen na najdelotvorniji način za vas i za vaš računar ili drugi uređaj.

Da bi vam pružili informaciju, proizvode ili usluge povezane sa "Savezom za Transcendentalnu Meditaciju" koje zahteva od nas ili za koje mi mislimo da bi vas mogle interesovati, osim ukoliko ste zahtevali da vam na pružamo takve informacije.

Da bi vam omogućili komunikaciju sa servisom za posetioce.

Da bi smo sproveli i ispunili naše obaveze iz svih sporazuma koje smo međusobno sklopili.

Da bi vam omogućili da učestvujete u interaktivnim osobinama našeg vebsajta, kada god vi odlučite.

Da bi vas obavestili o promenama na vebsajtu ili novostima u vezi sa TM-om.

Da bismo vam uputili reklamu kroz platforme trećih strana, kao što su Fejsbuk ili Gugl, na njihovim sajtovima i aplikacijama ili na vašim uređajima.

Da bismo vam pružili usluge putem SMS-a.

Mi vasm takođe zamoliti da popunite ankete koje koristimo u istraživačke svrhe, iako ne morate da na njih odgovarite.

Detalji o vašim posetama i interakcijama sa vebsajtom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, promet podataka, logovannja na vebsajt i druge podatke o komunikaciji, nezaivsno od toga da li je to povezano u svrhu naplate naših usluga ili proizvoda ili na drugi način, kao i resursa koje posećujete.

Mi ne otkrivamo informacije o konkretnim licima kompanijama koje drže (hostuju) reklame u naše ime, ali im možemo pružiti zbirnu informaciju o našim korisnicima (na primer, možemo ih informisati da je 500 muškaraca ispod 30 godina kliknulo na njihovu reklamu bilo kog datog dana). Takođe, možemo koristiti takve zbirne ifnormacije da bismo pomogli oglašivačima da dođu do vrste publike kojoj žele da se obrate.

8. OTKRIVANJE INFORMACIJA O VAMA

Mi možemo da vašu ličnu informaciju saopštimo bilo kom članu "Saveza za Transcendentalnu Meditaciju Srbije".

Takođe, možemo da saopštimo vašu ličnu informaciju trećim licima, u sledećim slučajevima:

U izvesnim situacijama, zasnovano na vašem specifičnom zahtevu, moguće je da bude potrebno da saopštimo vašu ličnu informaciju trećem licu, kako bi nam ono moglo obezbediti uslugu koju ste zahtevali od takvog lica, ili ispuniti zahtev za informacijom od takvog lica. Primer ovoga je SMS usuluga. Odgovornost je bilo koje treće strane da vi autorizujete da primate podatke kako bi se zaštitila ta informacija u skladu sa zakonom, kao i da se se koristi samo da bi se obezbzedila usluga ili informacija koju ste zahtevali.

Ako provajderi usluga za "Savez za Transcendentalnu Meditaciju" (kao što su hosting, market analitika i provajderi usluga sistema naplate) zatraže ove informacije da bi pružili usluge "Savezu za TranscendentalnU meditaciju, "Savez za Transcendentalnu Meditaciju" će zatražiti od svakog od ovih pružaoca usluga saglasnost da se vaše lične informacije koje ste nam prosledili održavaju poverljivim.

Sa ovim trećim licima, kao što je Fejsbuk, da bi se pružila usluga reklame "Savezu za Transcendentalnu Meditaciju", na platformama tih trećih lica.

9. LINKOVI DO SAJTOVA TREĆIH LICA

Vebsaj može, s vremena na vreme, da sadrži linkove od i od vebsajta mreža našeg partnera, pružaoca usluga reklama i njihovih podružnica (saradnika). Ako sledite link do bilo kojeg od ovih spoljašnjih vebsajtova, molimo vas da imate na umu da ti vebsajtovi imaju svoje sopstvene politike privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili obavezu za te vebsajtove ili njihove politike. Molimo vas da proverite ove politike pre nešgo što podnesete bilo kakve lične informacije ovim spoljašnjim vebsajtovima.

10. VIDŽETI (alati) SOCIJALNIH MEDIJA

Naš vebsajt uključuje karakteristike socijalnih medija, kao što su Fejsbuk dume "Like" i alate, kao što su dugme "Share this / Podeli ovo", ili interaktivne mini-programe. Ove kararkteristike mogu da prikljupajaju adresu vašeg internet protokola, koje strane posećujete na našem vebsajtu i mogu da postave kolačiće koji će omogućiti da te karakteristike ispravno funkcionišu. Karakteristike socijalnihmedija i vidžeti se nalaze na serverima trećih lica ili direktno na našem vebsajtu. Vaše interakcije sa ovim karkateristikama su vođene politikom privatnosti kompanija koje pružaju ove usluge.

11. KONTAKT

Pitanja, komentari i zahtevi u pogledu politike privatnosti su dobrodošli i treba da se pošalju na podrska.rs@tm.org. Ova politika privatnosti je stupila na snagu i važi od 17. oktobra 2017.