Maharishi Mahesh Yogi

Mahariši Maheš Jogi

Šta je Transcendentalna Meditacija?

Transcendentalna Meditacija je najčistiji, najjednostavniji i najefikasniji oblik meditacije poznat u svetu.

To je čista tehnika transcendiranja – smirivanja do najjednostavnijeg, najmoćnijeg stanja svesnosti – bez primese bilo kakve kontrole uma ili misaonog procesa.

Transcendentalna Meditacija omogućava vašem umu da se smiri iznutra i stigne iza misli, do najtišeg, mirnog nivoa svesti – vašeg unutrašnjeg Sopstva.
Meditativne tehnike

Kako deluje Transcendentalna Meditacija?

Transcendentalna Meditacija dopušta umu da jednostavno,prirodno i bez napora pređe granice mišljenja i da doživi stanje odmorne, budne svesti. Ovo duboko i odmorno iskustvo transcendiranja podmlađuje um i telo, vodeći ka širokom spektru dobrobiti u svakodnevnom životu.
Kako to funkcioniše

Po čemu se Transcendentalna Meditacija razlikuje 

Transcendentalna Meditacija jejedinstvena. Bitno se razlikuje od ostalih sistema meditacije i relaksacije. Skorašnje ispitivanje aktivnosti mozga tokom meditacije, objavljeno u časopisu Consciousness and Cognition prepoznaje tri osnovne kategorije meditacije: usmerena pažnja, otvoreno nadziranje ili kontrola misli, i mehaničko samo-transcendiranje – nova kategorija koju su uveli autori, da bi opisali Transcendentalnu Meditaciju.

Brain Coherence demostration

Mozak Usklađenost Tokom TM - demonstracija Dr A Arenander (2 min)

Preduzmite
prvi korak...

Pronađite svoj najbliži centar

Pronađite sada

 

John Hagelin PhD, Quantum Physicist

Džon Hegelin PhD 
Kvantni fizičar

"Transcendentalna Meditacija je najopsežnije istražen oblik meditacije, njene dobrobiti za um, telo i emocije potvrđene su stotinama pomno pregledanih studija."

"Transcendentalna Meditacija je taj jednostavni postupak koji oživljava najosnovniji nivo života i tako uzdiže svakog pojedinca i svako društvo do njihovog punog dostojanstva."

Maharishi Mahesh Yogi.