Kratak pregled istraživanja

Naučna istraživanja o Transcendentalnoj Meditaciji predstavljuju najopsežniji korpus istraživanja u svetu o bilo kojem programu za razvoj ljudskog potencijala, sa više od 600 naučnih studija, izvršenih na 250 nezavisnih univerziteta i institucija, u 33 države. Istraživanja su objavljena u preko 100 vodećih svetskih naučnih časopisa, i potvrđuju dobrobiti za svaki aspekt života.

Dobrobiti u mnogim oblastima života

Istraživanja su zaključila da Transcendentalna Meditacija oživljava unutrašnju inteligenciju tela, i tako podržava njegovu prirodnu sposobnost samoizlečenja. Sledi prikaz opsežnih koristi potvrđenih naučnim istraživanjima, objavljenih u vodećim svetskim medicinskim i drugim stručnim časopisma najvišeg akademskog ranga.

Zvanična priznanja i podrška

Državni instituti za zdravlje SAD do danas su dodelili preko 24 miliona dolara za proučavanje efekata Transcendentalne Meditacije u prevenciji i lečenju srčanih bolesti, povišenog pritiska i moždanog udara.

Ova istraživanja su do sada ustanovila:

  • Smanjenje faktora rizika za povišen pritisak, dijabetes i gojaznost (American Medical Association's Archives of Internal Medicine)
  • Produžen životni vek (American Journal of Cardiology)
  • Smanjeno sužavanje srčanih arterija (American Heart Association's Stroke)
  • Smanjen krvni pritisak u poređenju sa drugim postupcima (Ethnicity & Disease)
  • Smanjenje srčane insuficijencije (Ethnicity & Disease)
  • Smanjena upotreba lekova za hipertenziju (American Journal of Hypertension)
  • Poboljšana reakcija mozga na stres i bol (NeuroReport)