Naučna istraživanja

Naučna istraživanja o Transcendentalnoj Meditaciji predstavljaju najveći i najsnažniji korpus istraživanja na svetu o bilo kojem programu za razvoj ljudskog potencijala. Sa više od 600 naučnih studija izvedenih u 250 nezavisnih univerziteta i institucija u 33 države sveta. Objavljena su u preko 100 vodećih svetskih naučnih časopisa i potvrđuju dobrobiti u svakom aspektu života.

Pogledajte sva naučna istraživanja

Natrag na dobrobiti za zdravlje

Smanjen holesterol

Cooper M. J., et al. Transcendental Meditation in the management of hypercholesterolemia. Journal of Human Stress 5(4): 24–27, 1979.

Cooper M. J. and Aygen M. M. Effect of Transcendental Meditation on serum cholesterol and blood pressure. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association 95(1): 1-2, 1978.