Naučna istraživanja

Naučna istraživanja o Transcendentalnoj Meditaciji predstavljaju najveći i najsnažniji korpus istraživanja na svetu o bilo kojem programu za razvoj ljudskog potencijala. Sa više od 600 naučnih studija izvedenih u 250 nezavisnih univerziteta i institucija u 33 države sveta. Objavljena su u preko 100 vodećih svetskih naučnih časopisa i potvrđuju dobrobiti u svakom aspektu života.

Pogledajte sva naučna istraživanja

Natrag na dobrobiti za zdravlje

Transcendentalna Meditacija može ublažiti srčane faktore rizika
kod pacijanata sa koronarnom srčanom bolešću

12. Jun 2006. — Tehnika za opuštanje poznata kao Transcendentalna Meditacija može sniziti krvni pritisak i ublažiti rezistenciju na insulin kod pacijenata s koronarnim srčanim obolenjem, prema izveštaju iz broja Arhiva Interne Medicine od 12. juna, jednog od časopisa JAMA/arhive.

Transcendentalna Meditacija, proistekla iz Vedske Tradicije u Indiji, prema dobijenim informacijama navedenim u članku, podučava se kroz standardni protokol koji sadrži predavanja, lične instrukcije i zajedničke sastanke. Već ranije je utvrđeno da snižava visok krvni pritisak, ali njen uticaj na ostale faktore rizika udružene sa koronarnom srčanom bolešću, uključujući i one povezane sa metaboličkim sindromom, nije temeljno ispitan. Metabolički sindrom odnosi se na velik broj simptoma koji povaćavaju srčani rizik, uključujući vosok krvni pritisak (HIPERTENZIJU), gojaznost u predelu stomaka, visok holesterol i rezistenciju na insulin, koja se pojavljuju kada organizam nije sposoban da koristi insulin koji proizvodi pankreas za pretvaranje šećera u energiju .

Maura Paul-Labrador, M.P.H., Cedars-Sinai medicinski centar u Los Angeles-u, i kolege, vodili su 16-sedmično ispitivanje delovanja Transcendentalne Meditacije, na pacijentima sa koronarnom srčanom bolešću. Pedeset i dva učesnika, (prosečne starosti 67.7 godina) su podučena Transcendentalnoj Meditaciji, a 51 pacijent iz kontrolne grupe (prosečne starosti 67.1 godina) dobio je zdravstvenu edukaciju. Na početku i na kraju testiranja pacijentima je na prazan stomak uziman uzorak krvi, urađena anamneza, podvrgnuti su testiranju funkcije krvnih sudova i varijabilnosti srčane radnje. Testiranje varijabilnosti srčane radnje procenjuje funkcionisanje autonomnog nervnog sistema, koji upravlja srcem i ostalim nevoljnim mišićima.

Sveukupno, od 103 učesnika koji su bili uključeni u istraživanje, 84 (82%) ih je dovršilo istraživanje. Do kraja ispitivanja pacijenti iz grupe Transcendentalne Meditacije imali su značajno niži krvni pritisak, kao i poboljšane nivoe glukoze i insulina u krvi merene na prazan stomak, što označava smanjenu rezistenciju na insulin; i stabilnije funkcionisanje autonomnog nervnog sistema. "Ovi fiziološki efekti su postignuti bez promena u telesnoj težini, lekovima ili psihosocijalnim varijablama, i uprkos statistički marginalnom značaju povećanja fizičke aktivnosti kod grupe koja je primila zdravstvenu edukaciju" pišu autori.

"Ovi sadašnji rezultati proširuju naše uzročno shvatanje uloge stresa u širenju epidemije metaboličkog sindroma", nastavljaju. "Usprkos trenutnim niskim nivoima stresa." Takav stres uzrokuje lučenje kortizola i ostalih hormona i neurotransmitera, koji tokom vremena oštećuju kardiovaskularni sistem.

Naši rezultati, koji demonstriraju korisne fiziološke efekte Transcendentalne Meditacije, uz odsustvo efekata na psihosocijalne varijabile, navode na zaključak da Transcendentalna Meditacija može da menja reakciju na stres, umesto uticaja na sam stres, slično fiziološkom uticaju koji je posledica fizičkog vežbanja", pišu autori. Ova metoda upravljanja reakcijom tela na stres može da pruži nov način u lečenju i prevenciji koronarne srčane bolesti, što zahteva daljnja ispitivanja, zaključuju oni.

(Arch Inter Med. 2006;166:1218-1224. Available pre-embargo to the media at www.jamamedia.org.) Ceo članak

Editor's Note: This study was supported by grants from the National Center for Alternative and Complementary Medicine, National Institutes of Health; and a General Clinical Research Centers grant from the National Center for Research Resources.For more information, contact JAMA/Archives Media Relations at 312/464-JAMA (5262) or e-mail mediarelations@jama-archives.org.