Naučna istraživanja

Naučna istraživanja o Transcendentalnoj Meditaciji predstavljaju najveći i najsnažniji korpus istraživanja na svetu o bilo kojem programu za razvoj ljudskog potencijala. Sa više od 600 naučnih studija izvedenih u 250 nezavisnih univerziteta i institucija u 33 države sveta. Objavljena su u preko 100 vodećih svetskih naučnih časopisa i potvrđuju dobrobiti u svakom aspektu života.

Pogledajte sva naučna istraživanja

Natrag na dobrobiti za zdravlje

Smanjenje bola

Orme-Johnson D.W, et al. Neuroimaging of meditation's effect on brain reactivity to pain. NeuroReport 17(12):1359-63, 2006. Full article

Mills W. W. and Farrow J. T. The Transcendental Meditation technique and acute experimental pain. Psychosomatic Medicine 43(2): 157–164, 1981.

Zammara J. W., et al. Usefulness of the Transcendental Meditation program in the treatment of patients with coronary artery disease. American Journal of Cardiology, 77, 867-870, et al.