Kongestija.

Doktori Robert Šnajder i Gari P. Kaplan odgovaraju na pitanja o kongestiji i kako Transcendentalna Meditacija može pomoći. 

P: Može li se sprečiti srčano oboljenje? Recimo, da li je moguće promeniti tok ozbiljnog stanja kakvo je kongestija?
odgovor

Dr. Schneider:kongestija ili jednostavno, prekid rada srca, je krajnji rezultat brojnih oblika oboljenja srca, kao što su koronarno srčano oboljenje ili hipertenzijsko srčano oboljenje. Kongrestija ubije 300 000 ljudi godišnje samo u Sjedinjenim Državama i doseže 50% stope mortaliteta u periodu od 5 godina.

Kongestiju je veoma teško lečiti medicinskim lekovima, pa čak i hirurškom intervencijom. Međutim, istraživanje o tehnici Transcendentalne Meditacije sprovedeno na Univerzitetu u Pensilvaniji pokazalo je da su pojedinci koji uzimaju konvencionalne lekove za srčani zastoj i koji su u svoj dnevni raspored dodali i dva puta po dvadeset minuta prakse Transcendentalne Meditacije, imali značajna poboljšanja u merenjima srčanog zastoja ispoljena kao veći funkcionalni kapacitet prilikom testiranja u šestominutnoj šetnji, u poređenju sa kontrolnim ispitanicima koji su dobili odgovarajuće zdravstveno obrazovanje. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Da li program Transcendentalne Meditacije pomaže i u oslobađanju od depresije kod srčanih bolesnika?
odgovor

Dr. Schneider: Da. U studiji o kongestivnom srčanom zastoju o kojoj smo raspravljali isti pojedinci su pokazali poboljšanje u kvalitetu života i mentalnom zdravlju uz već pomenuto poboljšanje fizičkog kapaciteta rada srca, što je potvrđeno klinički značajnim smanjenjem depresije kod praktikanata Transcendentalne Meditacije, u poređenju sa kontrolnim ispitanicima.

To pokazuje da dodavanje efikasnog programa za razvoj tela i uma uobičajenom medicinskom programu lečenja, ima za rezultat značajna poboljšanja i u fizičkom i u mentalnom zdravlju kod pacijenata sa srčanim zastojem. Ovo je izvanredno medicinsko otkriće i lako se može uvesti u svaki sistem zdravstvene zaštite. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Može li neko sa već oslabljenim srcem ko pati od kongestivnog srčanog zastoja imati koristi od upražnajvanja tehnike Transcendentalne Meditacije?
odgovor

Dr. Kaplan: Nedavno urađena studija objavljena u časopisu Ethnicity and Disease beleži poboljšanja u merenjima kongestivnog srčanog zastoja, uključujući izdržljivost u vežbanju, već nakon samo tri meseca praktikovanja tehnike Transcendentalne Meditacije. Relevantna Naučna Istraživanja

Scientific Research

Kongestija

Smanjenje srčanih faktora rizika

Stres i srce

 

Naši medicinski stručnjaci

Robert Šnajder, M.D., F.A.C.C., F.A.B.M.R. primio je više od 20 miliona dolara donacija od Nacionalnog Instituta z azdravlje (NIH) za svoje pionirsko istraživanje prirodnih pristupa srčanim obolenjima. Dr. Šnajder je autor knjige Total Heart Health i 100 članaka posvećenih medicinskim istraživanjima. Njegovo ime i informacija o njegovom radu se pojavila u preko 1000 isveštaja u medijima, uključujući CNN Headline News, The New York Times, i Time magazine.

Geri P. Kaplan, M.D., Ph.D. je neurolog i pridruženi profesor kliničke neurologije na New York University School of Medicine.Takođe jei dobitnik nagrade Albert H. Douglas od Medicinskog udruženja države Nju Jork (Medical Society of the State of New York) za izvanredna postignuća u kliničkoje edukaciji. Područje posebnog interesovanja je unapređenje medicinskog obrazovanja lekara.