Krvni pritisak

Doktori Gari Kaplan i Vernon Barnes odgovaraju na vaša pitanja o visokom krvnom pritisku, objašnjavajući kako bi Transcendentalna Meditacija mogla pomoći. 

P: Postoji li dokaz da samo program Transcendentalne Meditacije može sniziti visok krvni pritisak?
odgovor

Dr. Kaplan: Nekoliko studija o tinejdžerima (American Journal on Hypertension, 2004.) i starijim odraslima (Hypertension 1999.) pokazale su smanjenje čak i nakon svega nekoliko meseci praktikovanja tehnike Transcendentalne Meditacije, dva puta dnevno. Potreba za lekovima za hipertenziju se smanjila a ponekad i u potpunosti nestala. Bilo ko, ko koristi lekove a počne sa praksom TM tehnike trebalo bi da sa svojim lekarom redovno prati ove pozitivne efekte na krvni pritisak i potrebu za nastavkom korištenja lekova. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Budući da visok krvni pritisak tokom mnogo godina za posledicu ima stvrdnjavanje arterija (aterosklerozu), što dovodi do komplikacija kao što su moždani i srčani udar, postoji li dokaz da tehnika Transcendentalne Meditacije može smanjiti aterosklerozu?
odgovor

Dr. Kaplan: pionirska studija objavljena u časopisu Stroke pokazalo je da se zadebljanje zidova karotidne arterije, zabrinjavajući znak stvrdnjavanja arterija, smanjuje redovnim vežbanjem tehnike Transcendentalne Meditacije. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Zašto je problem hipertenzije tako ozbiljan rizik po zdravlje?
odgovor

Dr. Barnes: U proučavanju svetskog stanovništva, izračunato je da će 2025. godine 26,4% odrasle populacije imati hipertenziju, što je predviđeno povećanje od oko 60% što čini ukupno 1.56 milijardi. Zbog toga, hipertenzija je važan zdravstveni izazov od javnog značaja širom sveta, a prevencija, otkrivanje, kontrola I lečenje ovog stanja imaju naglašeni prioritet.

Privlačan je koncept da bi intervencija smanjivanja krvnog pritiska, kao što je tehnika Transcendentalne Meditacije, ako bi se koristila masovno od strane opšte populacije, mogla imati ogroman uticaj na javno zdravlje. Iako će za predstavljanje tog koncepta biti potrebna dugoročna ispitivanja, očekivanje je da čak i mali pomak naniže (npr. nekoliko mm Hg, ili bodova) u distribuciji krvnog pritiska, ako bi se održavao nižim tokom odraslog doba, mogao u značajnoj meri smanjiti rizik od hipertenzije i s njom povezanih kardiovaskularnih oboljenja. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Koji su mogući uzroci hipertenzije i srčanih oboljenja?
odgovor

Dr. Barnes: Stres je upleten u razvoj hipertenzije. To je dokumentovano epidemiološkim studijama krvnog pritiska; ispitivanjem odnosa između krvnog pritiska, psihologije i svakodnevnih životnih događaja; kao i eksperimentalnim ispitivanjima kardiovaskularnih i neuroendokrinih reakcija na bihevioralni podražaj.

Um i telo su veoma tesno povezani. Subjektivni doživljaj tehnike Transcendentalne Meditacije su mentalna opuštenost i mirnoća, zajedno sa unutrašnjom budnošću. Reakcija na meditiranje je veoma brza, a savršeno jasni efekti se primećuju već nakon 15-30 minuta prakse. Mentalna opuštenost izaziva opuštanje fiziologije; što će reći – kada se um smiri, telo dostiže duboki odmor. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Koji su verovatni mehanizmi odgovorni za smanjenje krvnog pritiska pri praktikovanju TM?
odgovor

Dr. Barnes:: Dugotrajni psihosocijalni i stres od okoline doprinosi povećanju akutne pobuđenosti simpatetičkog nervnog sistema izazvane stresom, rezultirajući neravnotežom u biohemiji nervnog sistema. Takve promene za posledicu imaju preteranu reakciju na stres, što se uočava na osnovu stezanja krvnih sudova i povišenog nivoa krvnog pritiska.

Obuzdavajući faktori kao što je smanjivanje stresa praktikovanjem tehnike Transcendentalne Meditacije deluju na simpatetički nervni sistem, što za rezultat ima smanjenu reaktivnost krvnog pritiska na akutni stres. S vremenom, zbog smanjenja kardiovaskularne reaktivnosti na akutne događaje, rasterećuje se srce, što ima za rezultat niže nivoe krvnog pritiska i tako pomaže u sprečavanju ranog nastupa hipertenzije. Related Scientific Research Relevantna Naučna Istraživanja

P: Šta su istraživanja pronašla o delovanju tehnike Transcendentalne Meditacije na fiziologiju?
odgovor

Dr. Barnes:Prema radu Dr Jevninga i kolega (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992) kojim je izvršen pregled dosadašnjih istraživanja, iskustvo Transcendentalne Meditacije izgleda da pobuđuje fiziološko stanje karakterisano budnim himpometaboličkim, integrisanim odgovorom. Istraživanje izveštava o smanjenom metabolizmu perifernih mišića i crvenih krvnih zrnaca, kao i o smanjenom lučenju hormona stresa. Ove kvalitete koje prate dubok odmor takođe su merene i korišćenjem EEG-a. Uz to, prijavljeni su i nalazi kojima su utvrđeni manja stopa disanja, te smanjeni nivoi laktata u krvi i provodljivosti kože.

Drugim rečima, tehnika Transcendentalne Meditacije nam omogućava da iskusimo jednostavniji, mirniji oblik svesti, snižavajući nivo hormona stresa. Efekti hroničnog stresa na nivo hormona su pomno dokumentovani. Smanjena aktivnost tokom meditacije praćena je akutnim delovanjem na nivo hormona stresa. Takođe se može pojaviti hronično smanjenje ovog nivoa aktivnosti. Prema naučnim istraživanjima, redovno praktikovanje tehnike Transcendentalne Meditacije podržava snižavanje pritiska kod ljudi koji imaju visok krvni pritisak. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Koliko dugo je potrebno meditirati da bi se osetile dobrobiti po pitanju krvnog pritiska?
odgovor

Dr. Barnes:Blagodeti mogu biti trenutne, ali pošto je svaka osoba drukčija, nije moguće tačno predvideti za koliko brzo će se pritisak sniziti. U većini slučajeva istraživanje je pokazalo da je u roku od mesec ili dva došlo do značajnog pada krvnog pritiska ako je bio suviše visok. Relevantna Naučna Istraživanja

P: Da li je tehnika Transcendentalne Meditacije delotvorna kod svakoga?
odgovor

Dr. Barnes:Program Transcendentalne Meditacije delotvoran je kod svakoga i uopšte uzev on deluje od prve meditacije ali može potrajati neko vreme dok se koristi od njega pokažu. Stres često ide uz visok pritisak a visok pritisak je faktor rizika za srčane bolesti. Praktikovanje tehnike Transcendentalne Meditaciej dva puta dnevno može sniziti krvni pritisak. Ako praktikovanje Transcendentalne Meditacije u dovoljnoj meri smanjuje stresiI snižava krvni pritisak, to omogućava da se izbegne ili smanji upotreba lekova.

Doktori mogu pacijentima prepisati tehniku Transcendentalne Meditacije kao prvu liniju u tretmanu pre nego što prepišu lekove. Takođe je mogu prepisati i kao dodatnu terapiju.Related Scientific Research

P: Postoji li trenutak kada pacijent može prekinuti uzimanje lekova?
odgovor

Dr. Barnes:O tome bi trebalo da odluči lekar pojedinog pacijenta prema određenim kriterijumima; kada je, na primer, pacijentov pritisak dostigao normalan nivo prilikom barem tri uzastopne kontrole. Pacijenti ne bi trebali sami da odlučuju o prestanku uzimanja lekovaRelated Scientific Research

P: Kako vidite da se ova terapija razvija u budućnosti?
odgovor

Dr. Barnes:Postoje velike mogućnosti za doktore da prepisuju svojim pacijentima program Transcendentalne Meditacije, naročito onima koji su pod stresom ili pate od poremećaja uzrokovanih stresom. Primećeno je da ova tehnika ima najveći potencijal za promenu kliničke prakse u smislu terapije. Relevantna Naučna Istraživanja

Naučna Istraživanja

Krvni pritisak

Srčani faktori rizika

Naši eksperti medicine

Geri P. Kaplan, doktor medicine, doktor filozofije, neurolog je i vanredni profesor kliničke neurologije u Medicinskoj školi Univerziteta u New Yorku, Takođe je i dobitnik nagrade Albert H. Douglas od Medicinskog Društva države New York, za istaknuta dostignuća kao učitelj klinike zainteresovan za unapređenje i usavršavanje medicinskog obrazovanja lekara.

Vernon Barnes, Ph.D. is a researcher at the Georgia Prevention Institute of the Medical College of Georgia in Augusta, which received $1.5 million from the American Heart Association and the National Heart, Lung, and Blood Institute to study the effects of the Transcendental Meditation technique on African American teens at risk for high blood pressure.