Kardiovaskularna obolenja

Doktori Kaplan, Molina i Šnajder odgovaraju na vaša pitanja o kardiovaskularnim obolenjima i dobrobitima Transcendentalne Meditacije

P: Budući da kao rezultat dugogodišnjeg viskog krvnog pritiska obično dolazi do stvrdnjavanja krvnih žila (ateroskleroza), što dovodi do moždanog i srčanog udara, postoji li dokaz da tehnika Transcendentalne Meditacije može smanjiti aterosklerozu?
odgovor

Dr. Kaplan:Inovativna studija objavljena u časopisu STROKE pokazala je da je zadebljanje zida karotidne arterije, zabrinjavajući znak otvrdnuća arterija, smanjeno redovnim praktikovanjem tehnike Transcendentalne Meditacije.Relevantna naučna istraživanja

P: Kako tehnika Transcendentalne Meditacije može uticati na fizičke faktore rizika za aterosklerozu, kao što su visoki krvni pritisak, nivo holesterola i rezistencija na insulin ?
odgovor

Dr. Molina: Tehnika Transcendentalne Meditacije, iako je mentalna tehnika, uzrokuje jedinstveno neuro-psiho-fiziološko stanje. Ove promene u fiziologiji dovode do snižavanja holesterola i krvnog pritiska. Kada snizite krvni pritisak i holesterol, smanjujete rizik za aterosklerozu. Studije su pokazale da pacijenti sa koronarnim srčanim obolenjima koji praktikuju tehniku Transcendentalne Meditacije u manjoj meri imaju anginu pektoris. Na testu vežbi opterećenja, učesnici koji prektikuju TM takođe pokazuju veću sposobnost za vežbanje, uporedo sa smanjenom ishemijom i insuficijencijom koronarnih arterija.

Takođe, važno je razumeti da su visok krvni pritisak, dijabetes i konzumacija duvana, tri najvažnija faktora rizika za srčana oboljenja. Istovremeno, visok krvni pritisak je najvažniji faktor rizika od moždanog udara. Pokazalo se da tehnika Transcendentalne Meditacije smanjuje i sistolni i dijastolni krvni pritisak, ali naročito snižava sistolni, koji se najviše povezuje sa rizikom od moždanog udara. A to je takođe i onaj koji se ne leči dobro postojećim farmaceutskim terapijama za visok pritisak.

Pokazalo se, takođe, da tehnika Transcendentalne Meditacije smanjuje insulinsku rezistenciju, koja se smatra značajnim faktorom rizika od dijabetesa, hipertenzije i koronarnih srčanih bolesti.

Dr. Šnajder: Istina je da je ateroskleroza uzrokovana različitim faktorima rizika, kao što su visok krvni pritisak, pušenje, visok holesterol, metaboliočki sindrom ili insulinska rezistencija. Pri tom, postoje i dodatni biohemijski disbalansi u osnovi, usled slobodnih radikala ili oksidacijskog stresa. Istraživanje je pokazalo da hronični stres doprinosi razvoju i napredovanju ateroskleroze direktno a i tako što povećava praktično svaki drugi faktor rizika od srčanih bolesti. Efekti hroničnog stresa posredovani su hormonima stresa kao što je kortizol, kao i simpatičkim nervnim sistemom, koji oslobađa adrenalin i noradrenalin.

ISPITIVANJE PROGRAMA TRANSCENDENTALANE MEDITACIJE pokazalo je da on smanjuje većinu glavnih faktora rizika od ateroskleroze (srčanih bolesti) – psihički stres, pušenje, visok pritisak, holesterol, oksigenizovane lipide i inzulinsku rezistenciju. Na nivou neurohormona, dolazi do redukcije hormona stresa i smanjenja poremećaja simpatičkog nervnog sistema. Neuroendokrine i kardiovaskularne promene su verovatno rezultat veće sređenosti i ravnoteže u centralnom nervnom sistemu.

Osim smanjenja u kardiovaskularnim faktorima rizika, ispitivanja su pokazala smanjenje sužavanja arterija (povlačenje ateroskleroze), smanjenu hipertrofiju srca (hipertrofija leve srčane komore) i smanjenu smrtnost od srčanih bolesti i drugih uzroka. Ovo je dobro utvrđen redosled događaja, koji pokazuje kako transcendiranje pomoću tehnike Transcendentalne Meditacije vodi ka boljem zdravlju srca. Relevantna naučna istraživanja

P: Mislila sam da do otvrdnjavanja arterija dolazi prvenstveno zbog genetskih faktora i načina ishrane. Kako to da praktikovanje TM može smanjiti aterosklerozu?
odgovor

Dr. Krag: U pravu ste kad kažete da su genetski faktori veoma važni, međutim, medicinska je činjenica da većina ljudi ne živi onoliko dugo koliko bi mogli na osnovu gena. Umesto toga, oni umiru mnogo godina ranije. Hrana koju jedete važna je, ali je jednako važno i kako tu hranu vaš organizam prerađuje.

Kao primer, zamislite obrok koji je savršeno zdrav u svakom pogledu. Jednog dana sednete da jedete, osećate se smireno i sretno okruženi dragim priajteljima i porodicom. Nekog drugog dana, jedete isti takav obrok, ali umorni, zabrinuti, ljuti i u atmosferi razmirica. Što se tiče vašeg organizma, to nisu isti obroci i biće različito prerađeni. Jasno, ključ nije samo u ishrani. Tehnika Transcendentalne Meditacije stvara stanje smirenosti, koje onda nosimo sa sobom. Na taj način ne samo da bolje metabolišemo hranu, nego bolje "metabolišemo" i sve što nam dolazi posredstvom čula.

P: Zar ne moram da promenim ishranu da bi došlo do poboljšanja?
odgovor

Dr. Schneider:Ne, istraživanje je pokazalo da je kod ispitanika koji su upražnjavali tehniku Trasncendentalne Meditacije došlo do smanjenja faktora rizika od koronarnih bolesti, bez promene ishrane ili načina života. Naravno, uvek je bolje birati zdravu hranu, radi boljeg zdravlja i dugovečnosti.

Dr. Molina:Ne, nema zahteva po pitanju ishrane da bi se upražnjavala tehnika Transcendentalne Meditacije. Promena ishrane nije uslov da bi se praktikovao program Transcendentalne Meditacije, kao ni da bi se iskusile dobrobiti objavljene u studijama. Međutim, uvek je razumno redovno uzimati obroke i jesti zdravu, sveže pripremnljenu hranu, naročito sveže voće i povrće, orašaste plodove i integralne žitarice.Relevantna naučna istraživanja

P: Da li preporučujete tehniku Transcendentalne Meditacije kao pomoć u smanjenju faktora rizika od srčanog i moždanog udara?
odgovor

Dr. Molina:Zapravo, preporučujem tehniku Transcendentalne Meditacije svakome, jer ne morate biti bolesni da biste meditirali.

Postoje studije koje pokazuju da tehnika Transcendentalne Meditacije produžava život i smanjuje smrtnost usled srčanih oboljenja, u poređenju sa kontrolnim grupama koje nisu radile ništa, ili su primale redovnu medicinsku pomoć ili su praktikovale druge tehnike relaksacije. Takođe – da, TM tehnika smanjuje faktore rizika od srčanih bolesti i moždanog udara.

Tehnika Transcendentalne Meditacije je vrlo jednostavna mentalna tehnika, i kada se redovno upražnjava, povezuje se sa smanjenjem krvnog pritiska, poboljšanom neuro-fiziološkom integracijom i endokrinom integracijom. Iz ovog razloga, to predstavlja postupak kojim možete sniziti visok pritisak, redukovati aterosklerozu, a istovremeno biti budniji, orniji, bistriji i srećniji.Relevantna naučna istraživanja

Naučna istraživanja

Kongestivna srčana insuficijencija

Smanjen holesterol

Smanjenje srčanih faktora rizika

Stres i srce

 

Naši eksperti medicine

Geri P. Kaplan, doktor medicine, doktor filozofije, neurolog je i vanredni profesor kliničke neurologije u Medicinskoj školi Univerziteta u New Yorku, Takođe je i dobitnik nagrade Albert H. Douglas od Medicinskog Društva države New York, za istaknuta dostignuća kao učitelj klinike zainteresovan za unapređenje i usavršavanje medicinskog obrazovanja lekara.

Sezar Molina, doktor medicine, F.A.C.C. medicinski je direktor južnoazijskog centra za srce u bolnici EL Camino u Mountain View, Kalifornija. Diplomirao je na medicinskoj školi univerziteta Yale, i član je američkog koledža za kardiologiju. Dr Molina se nedavno pojavio u međunarodnom izdanju CNN rasprave o koristima dijete i vežbanja u sprečavanju i lečenju srčanih oboljenja.

Robertu Šnajderu, doktoru medicine, F.A.C.C., F.A.B.M.R. dodeljeno je više od 20 miliona dolara donacija od nacionalnih instituta zdravlja za njegova pionirska istraživanja na temu prirodnih pristupa srčanim oboljenjima. Dr Šnajder je napisao Total Heart Health i 100 članaka medicinskih istraživanja, i učestvovao u više od 1000 izveštaja u medijima uključujući i naslovne vesti CNN-a, New York Times i časopis Time.

Džejms Kreg, doktor medicine član je Američkog Psihijatrijskog Udruženja, predsednik psihijatrijskog društva Virdžinije, i nekadašnji predsednik Virdžinijskog Udruženja community psihijatara tokom 4 godine. Trenutno je medicinski direktor Liberty Point-a, stacionarnog programa za lečenje adolescenata sa psihijatrijskim problemima.